• ĐỨC MINH tuyển dụng vị trí: KỸ SƯ ĐIỆN LẠNH

    ĐỨC MINH tuyển dụng vị trí: KỸ SƯ ĐIỆN LẠNH

    Tuyển dụng kỹ sư điện lạnh. Môi trường làm việc an toàn, thân thiện. Lương thưởng thỏa đáng theo năng lực. Khuyến khích mọi nhân viên năng động tích cực trong công việc.
  • TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

    TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

    Tuyển dụng vị trí nhân viên phát triển thị trường, môi trường năng động, chuyên nghiệp, lương thưởng thỏa đáng theo năng lực. ĐỨC MINH sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhân viên phát huy hết khả năng, sáng tạo của mình cũng như có những chính sách đặc biệt cho nhân viên gắn bó lâu dài.
0243 3581 465
1
Bạn cần hỗ trợ?