• CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH TỦ BẢO QUẢN BIA HƠI (BOM 30L - 50L EU)

    CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH TỦ BẢO QUẢN BIA HƠI (BOM 30L - 50L EU)

    Đức Minh chịu trách nhiệm bảo hành sản phẩm với các lỗi từ nhà sản xuất, lỗi linh kiện hoặc lỗi do kĩ thuật viên được nhà sản xuất ủy quyền trong phạm vi 18 tháng cho sản phẩm và 3 năm cho ống đồng dàn lạnh trực tiếp kể từ ngày bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Chế độ bảo hành 18 tháng bao gồm chính sách 1 đổi 1 lỗi rò nước với sản phẩm tủ vận hành ở chế độ Nước và chế độ Khô – Nước....
  • CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH TỦ BẢO QUẢN BIA TƯƠI (BOM 20L US) VÀ MÁY LẠNH NHANH

    CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH TỦ BẢO QUẢN BIA TƯƠI (BOM 20L US) VÀ MÁY LẠNH NHANH

    Chính sách bảo hành này được áp dụng với các sản phẩm: Tủ đông lạnh, thiết bị bảo quản bia tươi bom 20L US (tủ bia tươi), thiết bị chiết rót bia (máy lạnh nhanh) thuộc danh sách sản phẩm tiêu chuẩn do Đức Minh sản xuất. Sản phẩm sản xuất theo yêu cầu, bao gồm sản phẩm thay đổi từ sản phẩm tiêu chuẩn và sản phẩm sản xuất thiết kế mới.....
0243 3581 465
1
Bạn cần hỗ trợ?