Dây dẫn bia/ beer hose

Dây dẫn chuyên dụng dùng cho nghành thực phẩm ( grade food)